Expertises

DEME Environmental Contractors (DEC) is een internationale specialist in milieuprojecten die zich vooral bezighoudt met bodemsanering en grondwaterzuivering, slibverwerking, waterbouwwerken, recyclagetechnieken, het afdekken en saneren van stortterreinen, waterwerken, milieubaggerwerken en de herontwikkeling van brownfieldterreinen.

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een vraag over DEC?