Het laatste nieuws van DEME

Xant windturbine is nieuwe stap naar energieonafhankelijk HQ DEME

ZWIJNDRECHT – Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom huldigt vandaag een kleinschalige windturbine in op de bedrijfsterreinen van de Belgische bagger- en milieugroep DEME. Het project kadert in een masterplan voor vernieuwing en renovatie van het hoofdkantoor in Zwijndrecht waarbij op termijn gestreefd wordt naar een energieonafhankelijk en CO2 neutraal kantorencomplex dankzij eigen hernieuwbare productie en slim energieverbruik.  

 

De XANT is een innovatieve en kleinschalige windturbine die rechtstreeks wordt aangesloten op het interne elektriciteitsnet van DEME. De opgewekte stroom zal 100% worden benut voor de energiebehoeften van het hoofdkantoor. DEME is het eerste bedrijf dat investeert in de XANT en geeft zo volop kansen aan nieuwe innovatieve windtechnologie van eigen bodem. De turbine is ontwikkeld door een consortium van Vlaamse ondernemingen met o.a. cleantech bedrijf Vyncke, Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en studiebureau 3E. 

De XANT turbine bij DEME heeft een vermogen van 100 kW en een ashoogte van 38 meter. De diameter van de wieken bedraagt 21 meter. De verwachte elektriciteitsproductie komt overeen met het jaarverbruik van 55 gezinnen (ca. 200.000kWh). In combinatie met de zonnepanelen én het in opbouw zijnde koud/warmte opslagsysteem, zal de XANT turbine weldra al ruim 20 procent van de elektriciteitsbehoeften van het hoofdkantoor invullen. 

Uniek is het innovatieve sturingssysteem van dit model dat via een dynamisch algoritme de exploitatie van de turbine controleert om een optimale bescherming te verzekeren van eventuele vogel- en vleermuiskolonies. De turbine is daartoe voorzien van camera’s, sensoren en detectoren die de vliegbewegingen registeren. Deze monitoringgegevens zullen de dynamische sturing bepalen van de XANT turbine. Het ingenieurs- en ontwerpbureau Grontmij zal de monitoring en gerichte sturing drie jaar lang opvolgen in overleg met diverse organisaties zoals het Instituut voor Natuur & Bosonderzoek, het Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurpunt Wal. 

Meer info
Marleen Vanhecke
Head of Communication DEME Group
M + 32 486 49 01 09
vanhecke.marleen@deme-group.com

Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME heeft wereldwijd een prominente plaats veroverd in enkele zeer specialistische en complexe waterbouwkundige disciplines. De groep diversifieerde van baggerwerken en landwinning naar waterbouwprojecten op volle zee, dienstverlening aan olie- en gasbedrijven, installatie van offshore windparken, milieuactiviteiten zoals grondsanering, slibrecyclage en herwaardering van brownfields en wrakruiming. 

Dankzij zijn multidisciplinaire kennis en ervaring, projectsynergieën en zijn geïntegreerde bedrijfsstructuur kon DEME uitgroeien tot een ‘global solutions provider’. De groep beschikt over een van de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloten voor bagger- en waterbouwwerken. DEME stelt 4.600 mensen te werk. In 2014 realiseerde de groep een omzet van 2,59 miljard euro. 

www.deme-group.com

www.xant.eu 


 

 

Hebt u een vraag over dit onderwerp?