Over DEC

 

DEME Environmental Contractors (DEC) is een internationale specialist in milieuprojecten die zich vooral bezighoudt met bodemsanering en grondwaterzuivering, slibverwerking, waterbouwwerken, recyclagetechnieken, het afdekken en saneren van stortterreinen, waterwerken, milieubaggerwerken en de herontwikkeling van brownfieldterreinen.

 

Dankzij haar afdeling onderzoek & ontwikkeling en uitgebreide technische dienst kan DEC naar betere oplossingen voor haar klanten blijven zoeken en ontwerp- en bouwtechnieken verder afstemmen.

De multidisciplinaire teams binnen DEC kunnen ondersteuning bieden bij de meest uiteenlopende projecten, gaande van gewone saneringsprojecten tot langlopende ontwerp-, bouw-, onderhouds- en financieringscontracten.

 

 

 

DEC heeft ruim 20 jaar ervaring in het aanbieden van technische, bouwkundige en operationele ondersteuning aan klanten in de olie- en gassector, exploitanten van mijnsites en steengroeves, metaalverwerkende bedrijven, overheidsagentschappen, algemene aannemers, projectontwikkelaars en afvalverwerkers.

Heeft u een vraag over DEC?