Project Terranova ("nieuwe aarde")

DEC's Terranova project

Uitdaging

Het consortium waartoe DEC en Dredging International behoren, blaast nieuw leven in een "vergeten" voormalige industriële site in Zelzate. Op de site waren vroeger een bedrijf voor de productie van fosforzuur en meststoffen (10 ha) en een cokesfabriek (25 ha) gelegen, en bevond zich tot op heden een gipsberg van 85 ha. Er werden verschillende historisch vervuilde delen schoongemaakt en nieuwe activiteiten opgestart.

Onze oplossing

Het project Terranova behelsde heel wat verschillende aspecten.

  • Bouw van een verwerkingscentrum voor baggerspecie
  • Aanleg van een nieuw bos van 3 ha
  • Sanering van de voormalige en ernstig verontreinigde Kuhlmannterreinen
  • Bouw van een nieuw bedrijvenpark dat in de plaats komt van het oude Nilefos-terrein
  • Verdere uitbating van een deel van de gipsberg
  • Afdekken van de gipsberg
  • Bouw van een energiepark met zonnepanelen (55.000 zonnepanelen, groene stroom voor meer dan 4.000 gezinnen)

 

De gipsberg kan worden onderverdeeld in twee zones, namelijk het noordelijke en het zuidelijke deel. De gipsberg noord aan de kant van de woonwijk 'Klein Rusland' heeft zijn hoogste niveau bereikt en is afgedekt en bezaaid met gras. De gipsberg zuid is verder opgevuld, afgedekt en bezaaid met gras.

Bovenop de gipsberg zijn op de noordelijke en zuidelijke helling zonnepanelen geplaatst, waardoor dit het grootste zonne-energiepark in de Benelux is geworden. De zonnepanelen zijn niet zichtbaar vanuit de wijk.

 

 

Hebt u een vraag over dit project?