Waterzuivering

Industrieel afvalwater

Purazur bouwde al heel wat ervaring op in het ontwerpen, bouwen en exploiteren van zuiveringsinstallaties voor industrieel. Dit in diverse sectoren: petrochemie, chemie, farmacie, mijnbouw en metallurgie. Bovendien is er in elk project aandacht voor recuperatie van water, grondstoffen en energie.

Verontreinigd grondwater

Bij verschillende bodemsaneringsprojecten in binnen- en buitenland, vormt de zuivering van het grond- en bemalingswater een integraal onderdeel van het project. In het kader van bodemsaneringswerken worden tijdelijke, mobiele waterzuiveringsinstallaties aangeboden. Voor langetermijnprojecten kunnen ook vaste waterzuiveringsinstallaties ontworpen worden. Purazur staat, indien gewenst, ook in voor de opvolging en het onderhoud ervan.

 

 

Percolaatwaters van stortplaatsen

Purazur realiseerde reeds het ontwerp en de bouw van waterzuiveringsinstallaties van verschillende grondreinigings -en slibverwerkingscentra en stortplaatsen en exploiteert deze nu ook. Deze installaties worden ontworpen om een brede waaier aan verontreinigingen uit het afvalwater te zuiveren. Op die manier ontwikkelde Purazur een specifieke deskundigheid in het behandelen van sterk verontreinigde en moeilijk behandelbare drainage- en percolaatwaters.

Productie proceswater

Door toenemende waterschaarste wordt eigen voorziening van proceswater en waterhergebruik binnen bedrijven steeds belangrijker. Purazur biedt hiervoor betrouwbare oplossingen aan op maat van de klant. Diverse kwaliteiten proceswater kunnen geproduceerd worden uitgaande van oppervlaktewater, grondwater, zeewater en zelfs afvalwater. 

 

 

Do you have a question about Purazur?