Baggerwerken Noord-Holland

Het laten voldoen van 43 km vaarwegen aan nautisch profiel, wettelijke kwaliteitseisen voor waterbodems en daar waar mogelijk aan waterschapskeur op basis van Best Value Procurement met verdeelsleutel 25% prijs en 75% kwaliteit. Ontzorging opdrachtgever was prioriteit nummer één.

Onze oplossing

 

De Vries & van de Wiel aantoonbaar als dé expert voor dit project presenteren door volledige ontzorging van opdrachtgever met het uit handen nemen van ontwerp vaarwegprofiel, projectbeheersing, volledig verzorging van alle benodigde vergunningen, detectie en lokalisering kabels en leidingen en het voor 100% duurzaam herbestemmen van vrijkomende baggerspecie. 

Het omgevingsmanagement betrof een specifiek onderdeel en pilot: ontzorging van opdrachtgever op alle communicatiegebieden, verzorging van communicatie en voorbespreking knelpunten met stakeholders, oplossen van klachten binnen 24 uur en verzorging van o.a. persberichten.

Hebt u een vraag over dit project?