Hurwenense Uiterwaard

Voor de aanleg van een meestromende nevengeul in de Hurwenense uiterwaard en de revitalisering van het natuurgebied de Kil moesten werkzaamheden worden uitgevoerd om een dynamische natuurlijke uiterwaard te realiseren. 

Onze oplossing

 

Het waardevolle glanshaverhooiland is afgegraven en elders in het gebied weer teruggezet. De minder waardevolle grond die daaronder vrijkwam, is droog ontgraven en afgevoerd naar een tijdelijke opslag. Vervolgens heeft de cutterzuiger Ameland de grond bij de opslag afgegraven en verpompt naar de nabijgelegen voormalige zandwinput die hierdoor een meer natuurvriendelijke diepte heeft gekregen. 

Door de ontgraving is een nevengeul ontstaan die zorgt voor schoon en gezond water en een beter leefmilieu voor diverse plant- en diersoorten, met name voor stromingminnende vissoorten in de Waal.

Hebt u een vraag over dit project?