The latest news from DEME

Regeling getroffen tussen Dredging Cyprus en de Zwitserse autoriteiten

Dredging Cyprus (DISC) heeft afgelopen mei een akkoord gesloten met de Zwitserse autoriteiten in een zaak, die over feiten gaat die meer dan 10 jaar oud zijn. Dit akkoord stelt een einde aan een gerechtelijke procedure, waar Dredging Cyprus haar volledige medewerking aan verleend heeft.

 

Het personeel van Dredging Cyprus in de Nigerdelta was blootgesteld aan ernstige bedreigingen, zoals ontvoeringen, gewapende overvallen en kaping van schepen. Daarom had Dredging Cyprus in 2007 geen andere keuze dan tussenpersonen in te schakelen die dicht bij de Nigeriaanse overheid stonden om de veiligheid van het personeel te kunnen waarborgen. In dezelfde periode had Dredging Cyprus voor 50 miljoen dollar facturen voor uitgevoerde werken bij de Nigerian Port Authority uitstaan. Deze liet echter na de betaling uit te voeren. Tussenpersonen zijn toen ingeschakeld om deze klant ertoe te bewegen te betalen.

De toenmalige interne controlesystemen lieten niet toe betalingen in dit verband te detecteren.

De huidige compliance programma’s verhinderen dat dergelijke situaties zich opnieuw zouden kunnen voordoen.

De Zwitserse autoriteiten hebben uitdrukkelijk erkend dat op geen enkele manier openbare ambtenaren betaald zijn met het oog op het verkrijgen van onrechtmatige voordelen of om contracten toegewezen te krijgen.

Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale marktleider voor complexe waterbouwwerken.

Voortbouwend op meer dan 140 jaar ervaring en knowhow groeit DEME organisch in een reeks aanverwante activiteiten zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, het uitvoeren van complexe waterbouwprojecten in EPC-verband inclusief de civiele werken, de ontwikkeling en bouw van hernieuwbare energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-, gas- en energiesector, het saneren en recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen van marine grondstoffen, etc.

Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een ‘global solutions provider’. DEME beschikt over de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloot in de sector.

DEME telt wereldwijd 4.600 medewerkers. In 2016 realiseerde de DEME Group een omzet van 1,97 miljard euro. Meer informatie op www.deme-group.com

Voor bijkomende informatie :
Vicky Cosemans
DEME Communications
+32 3 250 59 22

Do you have a question about this subject?