Internship/graduation project/student job

Job publication date

Summary

We are regularly looking for young professionals. Therefore we offer students who study at a Dutch University the opportunity to do an internship or graduation project or to have a student job at our office in Breda, Amsterdam, Dordrecht or Woerden, within one of our departments or one of our projects.

You can find us every year at various recruitment fairs at engineering and naval schools or universities, as well as professional events and seminaries.

We have internships and graduation projects available for students with one of the following studies:
• Civil engineering
• Mechanical engineering
• Offshore engineering
• Maritime officer
• Ocean technology
• Sailor inland shipping
• Middenkaderfunctionaris Infra
• Earthmoving operator
• Environmental engineering
• Technical Business
• Urban planning
• Marine Engineering

Wij zijn regelmatig op zoek naar jonge professionals. Daarom bieden wij studenten die aan een Nederlandse Universiteit studeren de mogelijkheid om stage te lopen, af te studeren of een studentenbaan te hebben op ons kantoor in Breda, Amsterdam, Dordrecht of Woerden, binnen één van onze afdelingen of één van onze projecten.

U kunt ons elk jaar vinden op verschillende wervingsbeurzen van ingenieurs- en zeevaartscholen of universiteiten, maar ook op professionele evenementen en seminars.

Wij hebben stages en afstudeerprojecten beschikbaar voor studenten met één van de volgende studies:

• Civiele techniek
• Werktuigbouwkunde
• Offshore engineering
• Maritiem officier
• Ocean Technology
• Matroos binnenvaart
• Middenkaderfunctionaris Infra
• Machinist grondverzet
• Milieutechniek
• Technische bedrijfskunde
• Planologie
• Maritieme techniek

  • DEME General
  • Internship & Student
  • Netherlands

WHERE NEXT?

Excited? Ready to explore? Great! Here's what the next steps look like:

01

Apply

Click the Apply button above and send in your application.

02

Invite

We’ll review your application. If there’s a match, you’ll receive an invitation to meet with one of our recruiters.

03

Meet us

Either at our HQ or virtually, we’ll get to know each other better and discuss your opportunities together.

04

Join our team

Where Next? Time to sign your contract and embark on your DEME journey!