Informatie over het totale aantal uitstaande aandelen

Publication Date

Gereglementeerde informatie

Overeenkomstig artikel 15 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, kondigt DEME Group NV (de "Vennootschap"), genoteerd op Euronext Brussels, hierbij aan dat het uitstaande maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen van de Vennootschap op 30 juni 2022 als volgt zijn.

Aandelenkapitaal
EUR 33,193,861.28
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten
25,314,482
Totaal aantal stemrechten (=noemer)
25,314,482

Elk van deze aandelen draagt één stemrecht op de algemene vergadering, en deze aandelen vertegenwoordigen derhalve de noemer voor kennisgevingen onder de transparantieregelgeving(d.w.z. kennisgevingen in het geval van (o.a.) het bereiken, overschrijden of dalen onder de statutaire of wettelijke drempels). Er zijn geen uitstaande opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen, noch aandelen zonder stemrecht.